Atour Group, 18th Floor, Wuzhong Building, 618 Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai

CONTACT

Travel Cooperation

ec@yaduo.com   +86 021-64059928

Market Collaboration

xin.wen@yaduo.com

Media Reports

lan.liang@yaduo.com   shengyuan.cao@yaduo.com